Contact

Jent de Kapper

Diamant 34

1703 EV Heerhugowaard

E-mail: jenttromp@live.nl

 

Tel : 072 - 57 43 439

Mobiel: 06 - 217 06 339


Ik werk op afspraakOpeningstijden


maandag

gesloten

dinsdag

9.00 - 17.30 u

woensdag

9.00 - 17.30 u

donderdag

12.30 - 20.30 u

vrijdag

9.00 - 17.30 u

zaterdag

8.00 - 13.00 uPrivacy Statement


Jent de Kapper hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Onderstaand vindt u informatie over hoe wij hiermee omgaan.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Jent de Kapper houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; 
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Jent de Kapper is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, vragen heeft of contact met Jent wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.